Юридична
Інформація

Публічний договір купівлі-продажу

Власник Інтернет-сайту (Інтернет-магазину) https://www.lisayaskojewellery.com/(https://en.lisayaskojewellery.com/), або уповноважена Власником особа, надалііменований «Продавець», керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонуєнеобмеженій кількості фізичних осіб, в подальшому іменований «Покупець»,ювелірні вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, годинники всіхвидів та аксесуари і біжутерію, а також подібні вироби, в асортименті на умовахцього Публічного договору, що наведені нижче:

1. Терміни, які використовуються в Публічному договорі.

1.1. Публічний договір - договір купівлі-продажу, якийвстановлює для всіх Покупців, крім тих, кому згідно із законодавством України,надано пільги, однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти змоменту її акцептування Покупцями

1.2. Публічна оферта - пропозиція Продавця, адресованабудь-якій фізичній або юридичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексуУкраїни, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором.

1.3. Акцепт - надання Покупцем повного і безумовного згодиПродавцю на пропозицію укласти Публічний договір на умовах, передбаченихПублічним договором, що оформляється:

шляхом замовлення Покупця, здійсненого через корзину замовлення вінтернет-магазині Продавця по веб-адресою https://www.lisayaskojewellery.com/або
https://en.lisayaskojewellery.com/

шляхом замовлення Покупця, здійсненого за допомогою телефонного дзвінка заномером, вказаним в інтернет-магазині Продавця по веб-адресою https://www.lisayaskojewellery.com/або
https://en.lisayaskojewellery.com/
шляхом замовлення Покупця, здійсненого в роздрібних магазинах Продавця

що свідчить про прийняття Покупцем Публічної оферти.

1.4. Товар - ювелірні вироби з дорогоцінних металів ідорогоцінного каміння, біжутерія та подібні вироби, а також годинник всіх видівв кількості, асортименті та за ціною, представлені в інтернет-магазині Продавцяпо веб-адресою
https://www.lisayaskojewellery.com/або https://en.lisayaskojewellery.com/

1.5. Істотний недолік - недолік, який робить неможливим чинедопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення,виник з вини Продавця, після його усунення проявляється знову з незалежних відПокупця причин і при цьому володіє одним з перерахованих нижче ознак:

недолік взагалі не може бути усунутий;

усунення недоліку вимагає більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів;

недолік робить Товар істотно іншим, ніж передбачено Публічним договором.

1.6. Власник Інтернет-сайту (Інтернет-магазину) https://www.lisayaskojewellery.com/і
https://en.lisayaskojewellery.com/
- ТОВ «Брок-Арт» і / або інші юридичні особи/фізичні особипідприємці, які діють на підставі ексклюзивних договорів, укладеного з ТОВ«Брок-Арт».

2. Акцептування Публічного договору.

2.1. Для Покупця підтвердженням повного і безумовного прийняття Публічноїоферти є один з нижчеперелічених способів здійснення замовлення Покупцем, асаме:

2.1.1. замовлення Покупця, здійснений через корзину замовлення вінтернет-магазині Продавця по веб-адресою  https://www.lisayaskojewellery.com/

2.1.2. замовлення Покупця в інтернет-магазині Продавця, здійснений за допомогоювідправки повідомлення на адресу електронної пошти або телефонного дзвінка заномерами, вказаними по веб-адресою https://www.lisayaskojewellery.com/

2.1.3. замовлення Покупця, здійснений в роздрібних магазинах Продавця (способи,передбачені п.п. 2.1.1., 2.1.2. і 2.1.3. п. 2.1. Договору, далі по тексту разомабо окремо іменуються «Замовлення»).

2.2. З моменту отримання Продавцем Замовлення Публічний договір вважаєтьсяукладеним без його подальшого підписання.

3. Предмет Публічного договору.3.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який належить Продавцюна праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його впорядку і на умовах, передбачених Публічних договором.

3.2. Основні характеристики Товару містяться в інтернет-магазині Продавця повеб-адресою сайт в описі під кожним відповідним Товаром.

3.3.Виробник залишає за собою право змінювати склад,комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період, технічні характеристикиі т.д. Без попереднього повідомлення. Опис товару на сайті може міститинеточності.

4. Якість Товару і гарантійний термін.

4.1. Якість Товару відповідає стандартам, технічним умовам, іншій технічнійдокументації, яка встановлює вимоги до його якості або зразкам (еталонам).Відповідність Товару вимогам законодавства України підтверджується способом тав порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.2. Продавець надає гарантію на Товар на термін, зазначений виробникомвідповідного Товару.

4.3. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку недоліків ТоваруПокупець має право:

4.3.1. на пропорційне зменшення ціни Товару;

4.3.2. на безкоштовне усунення недоліків Товару у розумний строк;

4.3.3. на відшкодування витрат по усуненню недоліків Товару.

4.4. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку істотних недоліківТовару Покупець має право:

4.4.1. на припинення Публічного договору та повернення сплаченої за Товаргрошової суми;

4.4.2. вимагати заміни Товару на такий же або аналогічний, з числа наявних уПродавця.

4.5. Доставка Товару для усунення недоліків в найближчу торгову точку Продавцяпротягом гарантійного терміну або після закінчення гарантійного термінуздійснюється за рахунок Покупця.

5. Умови доставки Товару.

5.1. Доставка Товару здійснюється способами, які передбачені в інтернет-магазиніПродавця по веб-адресою -
https://www.lisayaskojewellery.com/ намомент здійснення Замовлення Покупцем.

5.2. Доставка Товару здійснюється по всій території України.

5.3. У разі доставки Товару Продавцем відповідальність за збереження Товару домоменту його передачі Покупцеві несе Продавець.

5.4. У разі доставки Товару третіми особами (кур'єрською службою,експедиторської службою і т.п.), відповідальність за збереження Товару домоменту його передачі Покупцеві несе відповідне третя особа.

5.5. Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцю в такі строки:

5.5.1. протягом 7 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Замовлення вразі наявності Товару на складі у Продавця або в термін узгоджений з Покупцем;

5.5.2. протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту отримання Замовлення вразі оформлення Замовлення Покупця на виготовлення Товару або в термінузгоджений з Покупцем;

5.5.3. протягом 31 (тридцяти одного) робочого дня з моменту отриманняЗамовлення в разі оформлення Замовлення Покупця на виготовлення Товарупідвищеної складності і / або з тривалим циклом виготовлення або в термінузгоджений з Покупцем.

5.6. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту оплати 100 (ста)%вартості Товару будь-який передбачений способом.

6. Ціна та порядок оплати Товару.

6.1. Ціна Товару визначається на підставі цін, зазначених в інтернет-магазиніПродавця по веб-адресою
https://www.lisayaskojewellery.com/або https://en.lisayaskojewellery.com/на момент здійснення Замовлення Покупцем і вимагаєпідтвердження Продавцем після отримання замовлення від Покупця.

6.2. Покупець зобов'язується оплатити вартість Товару в наступному порядку:

6.2.1. в разі наявності Товару на складі у Продавця Покупець зобов'язуєтьсясплатити 100 (сто)% вартості Товару в день оформлення замовлення або в деньотримання Товару, на вибір Покупця.
6.3. Оплата Товару здійснюється Покупцем на підставі виставленого Продавцемрахунку або на за реквізитами, якщо покупка здійснюється через соціальну мережуInstagramабо в інший спосіб узгоджений Продавцем і Покупцем. Всі платежі здійснюються внаціональній грошовій одиниці України – гривні.
6.4. Оплата Покупцем Товару проводиться одним з наступних способів:

6.4.1. перерахуванням коштів на поточний рахунок Продавця в банківськійустанові. Днем здійснення платежу є день зарахування грошових коштів напоточний рахунок Продавця.

7. Відповідальність Сторін.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по Публічного договоруПродавець і Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавствомУкраїни.

7.2. У разі порушення термінів здійснення платежів, передбачених Публічнимдоговором, Покупець зобов'язується виплатити Продавцю пеню в розмірі подвійноїоблікової ставки Національного банку України за кожен день простроченняплатежу.

7.3. У разі порушення Продавцем термінів доставки Товару, передбаченихПублічним договором, Продавець зобов'язується виплатити Покупцю штраф у розміріподвійної облікової ставки Національного банку України за кожен деньпрострочення термінів доставки.

7.4. У разі дострокового припинення Публічного договору з ініціативи Продавцядо моменту доставки товару Покупцеві, Продавець зобов'язується повернутиПокупцю 100 (сто)% попередньої оплати за Товар.

7.5. Виплата пені або штрафу не звільняє Покупця або Продавця від виконаннязобов'язань по Публічного договору.

7.6. Продавець і / або Покупець звільняються від відповідальності заневиконання зобов'язань за цим Публічного договору у випадках, коли мають місцеобставини непереборної сили (форс-мажор), які виникли після укладенняПублічного договору внаслідок дій надзвичайного характеру, які не могли бутипередбачені і / або запобігти розумними способами.

7.7. Наявність і тривалість обставин непереборної сили (форс-мажору) мають бутиналежним чином підтверджені відповідним документом компетентного органу.

8. Термін дії Публічного договору.

8.1. Публічний договір набирає законної сили з моменту його акцептуванняПокупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем.

8.2. Публічний договір може бути достроково припинено:

8.2.1. за взаємною згодою Продавця і Покупця;

8.2.2. з ініціативи Покупця шляхом повідомлення про це Продавця протягом 14(чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання Товару;

8.2.3. за рішенням суду;

8.2.4. в разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджуєтьсявідповідним документом компетентного органу.

9. Інші умови.

9.1. Всі суперечки, які виникли в зв'язку з невиконанням або неналежнимвиконанням умов Публічного договору вирішуються шляхом проведення переговорів.

9.2. Спори, які не вдалося врегулювати шляхом проведення переговорів,підлягають розгляду в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

9.3. У випадках, не врегульованих даними Публічним договором, Продавець іПокупець керуються чинним законодавством України.

9.4. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсністьПублічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічнийдоговір міг би бути укладений без включення в нього таких положень.

9.5. Назви статей Публічного договору використовуються виключно для зручності ініяким чином не впливають на їх зміст і тлумачення.

9.6. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (покупець)повідомлений про включення добровільно наданих Продавцю власних персональнихданих до бази персональних даних «Контрагенти».

9.7. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати всі дії, які відповідно до ЗаконуУкраїни «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця,згідно сформульованої мети їх обробки, якої є забезпечення реалізаціїгосподарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері,передбаченої установчими документами, документами бухгалтерського обліку,відносин у сфері управління людськими ресурсами та здійснення з такими данимиопераційної діяльності, яка дозволяє закріпити особа за певним об'єктом в сферіїї діяльності відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексуУкраїни, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облікта фінансову звітність в Україні».

9.8. Для досягнення мети обробки бази персональних даних «Контрагенти» Покупецьнадає дозвіл на здійснення обробки своїх персональних даних в обсязі, щонадається їм при укладанні Договору з Продавцем і необхідного для реалізаціїназваної вище цілі.

9.9. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (покупець) зправами, які передбачені Законом України «Про захист персональних даних»,ознайомлений.

9.10. Покупець надає свою згоду на передачу (поширення) своїх персональнихданих, які включені в базу персональних даних «Контрагенти», виключно з метою,передбачених цим Договором, суб'єктам, пов'язаних з реалізацією цієї мети.

9.11. Покупець надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних протягом75 (сімдесяти п'яти) років.

9.12. Покупець надати їм доступ до персональних даних, які включені в базуперсональних даних «Контрагенти», третім особам у випадках і порядку,передбачених чинним законодавством України, і не вимагає повідомлення пропередачу (поширення) персональних даних, які включені в базу персональних даних«Контрагенти» , якщо така передача (поширення) здійснюється виключно з метою,передбаченою цим Договором.

9.13. Претензії від Покупців приймаються Продавцем за адресою для листуванняТОВ «Брок-Арт», а також зверненням на офіційний e-mail або номер телефону,які вказані на сайті
https://www.lisayaskojewellery.com/або https://en.lisayaskojewellery.com/

9.14. Гарантійний ремонт Товару здійснюється Продавцем.


Місцезнаходження та реквізити Продавця

ТОВ «Брок-Арт»

01135, Україна, місто Київ, вулиця Глібова, будинок, 7

ідентифікаційний номер 2956317650;

UA683052990000026002046817708
ПАТ «КБ« ПриватБанк », МФО 305299

відділ турботи про клієнтів: lisayaskojewellery@gmail.com 
для скарг і пропозицій: lisayaskojewellery@gmail.com 

тел .: +38 0(67) 408 44 32